Som omtalt en rekke ganger er det helt nødvendig å rehabilitere Dampskipsbrygga, eller Søndre Dampskipskai som den nå kalles. Den er sjekket og funnet forferdelig dårlig, så dårlig at den er delvis sperret for biler.

Det er som kjent også bestemt at det skal være et spleiselag mellom Grenland Havn og Bamble kommune når arbeidene skal utføres, og kommunen benytter anledningen til å forskjønne hele området ytterligere. Fra før av er Nordre Dampskipskai allerede rehabilitert og satt i skikkelig god stand igjen.

Tidsplanen

Grenland Havn og Bamble kommune har med seg representanter fra Norconsult og fra TOR Entreprenør når det arrangeres åpent informasjonsmøte om planene på Halen gård førstkommende onsdag.

De er Torbjørn Huru fra kommunen som skal si noe om tidsplanen og riggområdet, i tillegg til litt mer detaljert om selve byggeplanene under møtet.