Gå til sidens hovedinnhold

Rekker endelig behandling av brua 13. desember

Artikkelen er over 2 år gammel

Det har vært viktig å få detaljreguleringen av ny Grenlandsbru ferdig i Bamble samtidig med i Porsgrunn. Det ser bra ut nå. Planen er til endelig behandling i kommunestyret 13. desember.

I saksframlegget slår administrasjonen, etter anbefaling fra teknisk utvalg, fast at det tas sikte på en annonsering og offentlig ettersyn av planbehandling samtidig med delplanen i Porsgrunn.

Da Solfrid Førland fra Nye Veier var i teknisk utvalg og orienterte om reguleringsarbeidet for en tid tilbake, var hun meget tydelig på at det hastet, og at en samtidighet med reguleringsbehandlingen i Porsgrunn var å foretrekke. Nå ser alt ut som at det skal gå greit.

Bestemmes underveis

Det har også blitt stilt spørsmål om hvordan brua egentlig kommer til å bli seendes ut underveis i prosessen. Så langt har det ikke vært sagt annet enn at det skal settes opp en tvilling til dagens Grenlandsbru. I saksframstillinga til kommunestyret, som er vedtaket fra teknisk utvalg, har de tatt høyde for at utseende vil komme underveis i prosessen nå.

– Høringen vil avklare den endelige form på fundamentering av brukonstruksjoner i sjø nord på Steinsholmen, dens innvirkning på strømningsforhold, sjøferdsel og dimensjon mot skade, står det i saken.

Det betyr også at det blir nødvendig med en risikovurdering i forhold til bropilarene opp mot trafikken i skipsleden. Dette har vedtaket fra utvalget også tatt høyde for, og lagt det til som et eget punkt. De ber rett og slett om en risikoanalyse som en del av den kommende reguleringen.

Kommentarer til denne saken