Holder kurs for pårørende til demente

KOORDINATOR: Ellen Udness er demenskoordinator i Bamble kommune, og kontaktperson for kurset.

KOORDINATOR: Ellen Udness er demenskoordinator i Bamble kommune, og kontaktperson for kurset.

Pårørende skolen i Bamble starter opp i begynnelsen av neste måned.

DEL

Kurset er for pårørende til personer med demens.

– Pårørendeskolen i Bamble starter onsdag 05. februar Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Kurset vil vektlegge situasjonen til pårørende og nære venner hvor personen med demenssykdom er hjemmeboende.

– Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet, opplyser kommunen på sin hjemmeside.

Kurset holdes på Bamble Helsehus i Sykehjemsveien. Kommunen har konkretisert fire temaer som vil bli viktig. Dette går blant annet på hva demens er, hjelp til å ivareta egne interesser, tilrettelegging i hverdagen, og kommunens tjenestetilbud. Kurset består av faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler.

– På denne måten får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie.

– Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området, opplyser Bamble kommune.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken