Ny helseplan klar for politisk behandling

Har en plan: Gina Thorbjørnsen har lagt fram en ny helseplan.

Har en plan: Gina Thorbjørnsen har lagt fram en ny helseplan.

Av

Tidligere har vi omtalt at det skulle lages en handlingsplan for folkehelse igjen i Bamble. Nå er den klar til politisk behandling.

DEL

Folkehelseloven setter krav om et kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Bamble kommune oppfyller lovens krav

ved å ha en Handlingsplan for folkehelse med spesifiserte tiltak, og en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen.

Det er også slik at det hvert år skal det lages en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Kravet møtes ved at statistikk samles inn og vurderes.

– Statistikken viser utfordringene og gir grunnlaget for refleksjon, vurdering

og valg av riktige tiltak, skriver saksbehandler Gina Thorbjørnsen i saksframstillingen til politisk behandling.

Har fokus

Handlingsplan for folkehelse ble laget første gang i 2014 i Bamble, og det ble vedtatt å legge fram en årlig statusoppdatering i forhold til tiltakene som er foreslått og vedtatt.

– Folkehelsearbeid har fokus i Bamble og er et prioritert område i kommunens overordnede planverk. Statusoversikten viser at det utføres mye godt folkehelsearbeid, og at satsingen må fortsette for å få ønskede resultater. Nye tiltak vil i årene framover kunne bli enda mer treffsikre, etter at den årlig oppdaterte oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer har blitt tatt aktivt i bruk, skriver Thorbjørnsen i saken.

Rulleringen av folkehelseplanen skal innom alle tre rådene, oppvekst- og kulturutvalget og helse- og omsorgsutvalget til politisk behandling.

Artikkeltags