Elgjakta starter litt seinere i Grenland i år

Elgjakta i Grenland starter ikke før 5. oktober i år.

Elgjakta i Grenland starter ikke før 5. oktober i år.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Telemark har vedtatt at elgjakta i Siljan, Porsgrunn og Skien skal utsettes fra 25. september til 5. oktober.

DEL

– Det er god elgforvaltning å skjerme brunsttiden fra jakta, så mye som mulig. Utsatt elgjakt vil dessuten styrke friluftslivet og allmennhetens tilgang til skog og fjell. Derfor er 5. oktober en passende tid for starten på elgjakta, sier Bjørn Rudborg som er nestleder i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Telemark fylkeskommune.

I en pressemelding beskriver Bjørn Rudborg at bakgrunn for saken er at Miljødirektoratet har vedtatt nye forskrifter om jakt- og fangsttider. I forskriften blir oppstarten for elgjakt satt til 25. september i Telemark. Forskriften åpner også for at fylkeskommunen kan gjøre vedtak om å innskrenke jakttiden for elg og hjort.

Konflikt med jakt

Silja, Porsgrunn og Skien kommuner har selv foreslått å utsette jakttiden på elg til 5. oktober. De tre kommunene mener en oppstart av jakten så tidlig som 25. september var unødvendig og kan være konfliktskapende mot friluftsliv og annen jakt.

Fylkesrådmannen hadde på forhånd innstilt på at det ikke var nødvendig å innskrenke jakttiden.

Det var Bjørn Rudborg som fattet vedtaket om jaktstart 5. oktober, etter forslag fra Bjørn Rudborg.

Rudborg foreslo å endre jakttiden og utsette oppstart av elgjakta til 5. oktober som er i tråd med ønskene fra de tre kommunene.

Forslaget ble vedtatt i hovedtvalg for kultur, idrett og folkehelse med 7 mot 3 stemmer.

Elgjakt fra 5. oktober.

Artikkeltags