Ordningen med gratis utlån av vintersportsutstyr har holdt på i mange år allerede. I 2014 fikk kommunen en del penger fra staten som skulle gå til å bekjempe barnefattigdom, og den gangen ble noe av utstyrsparken fornyet, sammen med at det ble kjøpt inn instrumenter som også skulle være en del av utlånsordningen.

Hvordan det har gått med utlån av instrumenter vites ikke i skrivende stund. Det er ikke mulig å finne dem på bibliotekets nettsider. Men når det gjelder vintersportsutstyret er det fremdeles lange lister som forteller hvor mye utstyr de har i garasjen, og hva som er ledig til enhver tid.

Det er en lang liste med skøyte, langrennsutstyr, alpinutstyr og hjelmer. Til og med snøbrett er det mulig å låne gratis. Med de siste dagers kuldegrader og antydning til snø flere steder, ser vi på listene at en god del utstyr er ute på lån fra bibliotekgarasjen. men fremdeles er det mye ledig utstyr å låne.