Slik skal de få ned sykefraværet

Sykefraværet i Bamble er økende. Nå vil kommunen søke hjelp fra NAV for å få ned tallet.