Frp-politiker ber om fakta om veiavtale

Av

Vibeke-Emilie Abrahamsen ber ordføreren redegjøre for hva som faktisk har skjedd i forhold til at Bamble kommune har undertegnet en kontrakt mellom kommunen og fylkeskommunen om planarbeidet for ny gassvei.

Artikkeltags