Klaus skal lede landbruksutvalget

LEDER: Klaus Rønholt leder landbruksutvalget i Bamble.

LEDER: Klaus Rønholt leder landbruksutvalget i Bamble.

Senterpartiets Klaus Rønholt er valgt til ny leder av landbruksutvalget i Bamble. Sammensetningen av utvalget ble avgjort i konstitueringsmøtet av kommunestyret.

DEL

Tom Warelius (Ap) er den nye nestlederen i landbruksutvalget.

Medlemmer i landbruksutvalget i Bamble er disse politikerne:

Anne Hege Klevsgård Hobæk (Sp), Ingunn Lundin Jensen (Frp) og Hans Per Heistad (H).

Varamedlemmer er Per Øyvind Stokke (Sp), Heidi Bakkejord (SV), Ingunn Marie Vikje (Ap), Nils Henrik Thorsdal Nilsen (Ap, Erik Dahl (H), Jon Pieter Flølo (Frp), Johannes Garstad (H), Thomas Rudolf Thomassen (KrF) og Narve H. Pedersen (KrF).

Viltnemnda

Torstein Dahl (Sp) er valgt til leder i Vilt- og innlandsfiskeutvalget. Tom Warelius (Ap) er valgt til nestleder.

Medlemmer i Vilt- og innlandsfiskeutvalget er Lena Lilledrange Halvorsen (Sp), Bjørn Rørholt (Frp) og Ingunn Lundin Jensen (Frp).

Varamedlemmer i utvalget er Jarle Westgård (Sp), Heidi Bakkejord (SV), Jeanett Rogn Falkevik (Ap), Eirik Ellingsen (Ap), Thea Glittum (Sp), Even Andreas Garstad (H), Kai Magne Bråthen (H), Jon Pieter Flølo (Frp) og Lars Inge Rønholt (H).


Artikkeltags