Sier ja til Alarmsentralen

SIER JA: Birgit Sannes ber politikerne si ja til Alarmsentralen Telemark.

SIER JA: Birgit Sannes ber politikerne si ja til Alarmsentralen Telemark.

Kommunalsjef Birgit Sannes innstiller på at kommunestyret sier ja til å være en del av den nye Alarmsentralen Telemark.

DEL

I saksframlegget til det kommende møtet i helse- og omsorgsutvalget skriver Sannes at hun mener at kommunen i alle fall bør være en del av sentralen i 2019. Hva som skjer etter dette året, mener hun er avhengig av hvordan sentralen håndterer det hun kaller trygghetsskapende teknologi, eller velferdsteknologi som det som regel kalles.

Sannes skriver at en forutsetning for at Bamble skal bli med er at kostnaden ikke strekker seg over 52 kroner per innbygger i året.

Ny sak

Kommunalsjefen skriver at hun ikke ser for seg å gå inn i Alarmsentralen permanent før etter at 2019 er evaluert og rådmannen legger fram en ny sak om dette. Hun mener at en slik sak skal legges fram til høsten en gang.

Det vil ifølge saksframlegget koste Bamble kommune 214.000 kroner å kjøpe tjenester av Alarmsentralen i 2019. Finansiering av den økte utgiften foreslår Sannes å legge fram i den første tertialrapporten for 2019.

Artikkeltags