Sp skal lede teknisk utvalg i Bamble

Kabalen med de politiske vervene er i ferd med å legges i Bamble. Alle roller er ikke ferdig fordelt, men det er klarlagt hvilke partier som skal lede hovedutvalgene.