Går videre med felles legevakt

GÅR VIDERE: Birgit Sannes tar legevaktsaken videre.

GÅR VIDERE: Birgit Sannes tar legevaktsaken videre.

Av

Representantene i helse- og omsorgsutvalget var skjønt enige om at de vil gå videre med å utrede mulighetene for legevaktsamarbeid med Porsgrunn og Drangedal.

DEL

Utvalget hadde rapporten fra forstudien rundt legevaktsamarbeidet til behandling i sitt møte 27. februar. De valgte å ta rapporten til orientering, men de tre anbefalingene som lå i rapporten ble enstemmig vedtatt gjennomført.

Rådmannen, gjennom saksbehandler og kommunalsjef Birgit Sannes, er gjennom vedtaket gitt fullmakt til å gjennomføre forprosjektet. Hun skal se nærmere på mulighetene for avtale om samarbeid ved akutt sykdom og hendelser. Hun skal se nærmere på mulighetene for felles kompetanseutvikling. Det anbefales at legevaktforum skal gjennomføres. Hun skal vurdere om det er mulig å samarbeide om felles legebil, felles oppgaveløsning på natta.

Det vil bety at det må samarbeides om felles legevakt på natta. En sykepleierbemannet legevakt i hver kommune på natta, med felles lege, eller en legevakt bemannet med sykepleiere og lege, samt en ambulant lege og sykepleier.

– Vedtaket sier at vi skal gjennomføre forstudien, og det kommer vi til å gjøre. Eventuell lokaliseringsdebatt er ikke aktuelt, sa Sannes til PD tirsdag.

Artikkeltags