Ingen skjenkebrudd i Bamble

Kontrollselskapet Securitas gjennomførte flere anonyme skjenkekontroller ved skjenkesteder i Bamble i september. Det ble ikke registrert noen brudd på skjenkebestemmelsene.