Fylkesveiene i Bamble har fått nye nummer

Flere av de samme fylkesvegnumrene går igjen i flere fylker, og det er begrunnelsen Statens vegvesen bruker når de nå gjør endringer over hele landet.