Jubel for nytt fortau i Vest-Bamble

SNORKUTT: Leander Moeschulstock brukte kniv til å kutte snora for å feire at det nye fortauet gjennom Feset kan erklæres for offisielt åpnet. 1200 meter med fortau har forbedret trafikksikkerheten for de 350 skolebarna ved Rønholt skole. Leander var mest glad for å få beholde kniven

SNORKUTT: Leander Moeschulstock brukte kniv til å kutte snora for å feire at det nye fortauet gjennom Feset kan erklæres for offisielt åpnet. 1200 meter med fortau har forbedret trafikksikkerheten for de 350 skolebarna ved Rønholt skole. Leander var mest glad for å få beholde kniven

Det var Leander Moeschulstok som fikk æren av å kutte snora med kniv for å markere den offisielle åpningen av det nye fortauet gjennom Feset i Vest-Bamble.

DEL

– Rønholt vel er svært fornøyd med at trafikksikkerheten er blitt forbedret for 350 skolebarn som går på Rønholt skole, sa Stian Garstad som er leder av Rønholt vel.

Onsdag ettermiddag var det pølsefest for lokalbeboerne som stilte opp til seremonien med snorklipping og glede over hver eneste lille seier som blir jobbet fram gjennom velforeningens arbeid.

Viktige 1200 meter

– Vi har bygget 1200 meter fortau fra Valleveien til Rønholt skole langs Rønholtveien gjennom Feset, sier Nils Åge Tangvald som er veiingeniør i Bydrift i Bamble kommune.

Det er Bamble kommune som har vært byggherre for fortausprosjektet. Arne Olav Lund var hovedentreprenør, og utførende underentreprenør er Vidar Tellefsen.

GATEFEST: Beboere på Feset og Rønholt var med på gatefesten på Feset onsdag. Nils Åge Tangvald og Bjørn Salvesen fra Bamble kommune var med, sammen med underleverandør Vidar Tellefsen

GATEFEST: Beboere på Feset og Rønholt var med på gatefesten på Feset onsdag. Nils Åge Tangvald og Bjørn Salvesen fra Bamble kommune var med, sammen med underleverandør Vidar Tellefsen

Aksjon skolevei

Det nye fortauet er finansiert av midler fra Aksjon skolevei-midler 2018 som dekker 60 prosent av kostnadene. De resterende 40 prosent bekoster Bamble kommune.

Det er Telemark fylkes Trafikksikkerhets-utvalg, FTU, som fordeler skoleveimidlene.

Gamle Sørlandske

Andreas Kjær som er styremedlem i Rønholt vel, sier at denne strekningen av Rønholtveien gjennom Feset, var tidligere RV 40 som ble kalt for Gamle Sørlandske fram til en gang på 1960-tallet.

Dette var hovedveien for rikstrafikken inntil dagens E18 ble bygget. Fra 1. desember kommer det enda en ny E18 i en ny bane forbi Feset og Rønholt.

Det er mye gammel veihistorie i dette området i Vest-Bamble. Snart begynner en ny epoke med firefelts motorvei i gjennomføring av Nye Veier.

Gjennomgangstrafikken er stor, både av lokalbefolkningen, hyttefolk og biltrafikken med trailertransporten mellom Telemark og Sørlandet.

Venter i spenning

– Rønholt vel er fornøyd med trafikksikkerhetstiltaket med 1200 meter fortau gjennom Feset til Valleveien. Nå venter vi i spenning på om Bamble kommune søker om Aksjon skolevei-midler til å få bygget de siste, nødvendige 300 meterne fra Valleveien til Nylende, sier Stian Garstad i Rønholt vel.

Det er Bamble kommune som må søke Telemark fylkeskommune om midler til tiltak som kommunen mener er berettiget til midler for å gjennomføre ulike strekninger som er utsatt for skolebarn i Bamble.

Men Rønholt vel må belage seg på flere aksjonsframstøt før de kan få den siste strekningen med fortau eller gang- og sykkelvei bort til Nylende.

– Bamble kommune har mange andre veiprosjekter som vi prioriterer framfor den strekningen dere ber om her på Rønholt. Det er en fylkeskommunal vei, og vi prioriterer kommunale veier først, sier Nils Åge Tangvald i Bydrift i Bamble kommune.

– Det er klar beskjed. Vi skal fortsette å trøkke på i denne saken, vi, sier Stian Garstad i Rønholt vel.


Artikkeltags