Mangler 400 meter gang- og sykkelvei: – Frykter enorm E18-trafikk

– Vi foreldre er bekymret over at det er nødvendig med 400 meter ekstra gang- og sykkelvei fra Feset til Nylende, slik at det er sammenhengende gang- og sykkelvei for skolebarna som bor på Nylende.