Det var etter sirlige brukerundersøkelser det ble bestemt at noe må gjøres med SFO tilbudet. Det er stadig færre som benytter seg av tilbudet i Bamble, og tilbakemeldingene i undersøkelsen gikk på at det var dårlig tilpasset i forhold til foreldrenes behov i forhold til arbeidstid, og at det koster for mye. Dette førte til at arbeidsgruppa som så på dette kom med forslag til endringer. Disse endringene ble vedtatt av de folkevalgte i kommunen. Over nyttår begynner endringene å virke.

Den nye ordningen betyr at det tilbys fleksible løsninger o forhold til antall dager og når de starter og slutter. Morgentilbud som følger skoleruta, to faste dager per uke, tre dager per uke, fire faste dager per uke og fem dager per uke kan man velge mellom i SFO fra nyttår.

Foreldre som jobber turnus eller skift kan søke om dispensasjon slik at dagene på SFO passer med dagene foreldre jobber. Det er også svært forskjellige priser på dette, avhengig av hvilken variant man velger.