Søndre Dampskipskai er forsinket fordi losbygget måtte rives

– Vi ser fram til å kunne åpne Søndre Dampskipskai for befolkningen i Langesund lørdag 22. juni, sier teknisk sjef Torben Jepsen i Grenland Havn IKS.