Gry og Sunna skal drive spesiell butikk og verksted på Stathelle: Stappfullt på åpning

Gry Grindbakken (49) er endelig i gang med sølvsmedverkstedet på gamle Stathelle.