Sundbykåsa gård blir grønn aktivitetslunge?

Rådmann Geir Håvard Bjelkemyr Østvang i Bamble kommune har nedsatt en prosjektgruppe som skal utrede muligheten til å utvikle området Sundbykåsa gård til en grønn aktivitetslunge.