Som tidligere antydet i lokalavisa, så er det stort sett bare fornøyde mennesker som har sagt noe etter at forslaget til ny museumsavtale ble kjent. Torsdag var forslaget til endelig behandling i kommunestyret, og det var heller ingen negative røster som hevet seg under den behandlingen. Det betyr at Bamble kommune nå har en avtale med Telemark Museum, og den skal vare de neste to årene.

Telemark Museum forplikter seg til å være behjelpelig med å sørge for riktig og trygg lagring av de mange museale gjenstandene som Bamble museum har i sitt eie. Dette skal i stor grad ivaretas gjennom magasinering i museets nye magasin i Skien. Utover dette forplikter museet seg til å sørge for formidling og aktiviteter i Langesund for å fremme kystkulturen. Primært skal dette foregå gjennom det planlagte kystkultursenteret, men dersom det ikke blir bygget må de finne på andre måter å gjøre det på.