– Si opp avtalen med Telemark Museum

Bamblerådmannen foreslår at Bamble kommune sier opp samarbeidsavtalen med Telemark Museum. Dagens avtale varer ut 2020. Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner kan overta museumsarbeidet.