Gå til sidens hovedinnhold

Bekymret
for barnevernet

Artikkelen er over 15 år gammel

Leder av Bamble SV, Inger Lise Stølsvik, er bekymret for den voldsomme økningen i antall barnevernsaker første halvår i år. Hun har derfor bedt om en orientering fra barnevernet på neste kommunestyremøte.

- Barnevernet i Bamble har hatt en dobling i antall saker første halvår i år, sammenliknet med første halvår i fjor, opplyser Inger Lise Stølsvik. Hun uttrykker sin bekymring og vil gjerne høre barnevernets egne tanker rundt saken.

- Derfor ba jeg på forrige kommunestyremøte om en orientering fra barnevernslederen på neste møte, forklarer Stølsvik. Hun vil ikke spekulere i hva de høye tallene kan skyldes, men synes det er en skremmende utvikling.

- Jeg synes det er vårt ansvar som politikere å sørge for at disse tallene ikke bare blir stående i en rapport. Vi må gjøre noe. Aller først må vi få klarhet i hva som ligger bak økningen, sier Stølsvik. Hvorvidt økningen muligens skyldes at terskelen har blitt lavere, kan selvsagt ikke Stølsvik vite noe om.

- Men hvis det er tilfellet, er det i seg selv bekymringsfullt. Det betyr at vi har slitt med store mørketall over noen år, uttaler hun.

Samfunnsutviklingen

Stølsvik mener det skal bli interessant å se hva barnevernsleder Dag Bratberg kommer til å si om hva han mener årsaken til økningen er, særlig i forhold til samfunnsutviklingen.

- Vi ser at avstanden mellom fattig og rik øker, uten at det direkte trenger å føre til en økning i barnevernssaker, mener Stølsvik. Hun er opptatt av at det ikke automatisk er sammenheng mellom lite penger og dårlig oppvekst.

- Men pengemangel kan lede til andre problemer i hjemmet, sier Stølsvik.

Omorganisering

Inger Lise Stølsvik synes det skal bli spennende å se hva slags virkning omorganiseringen får på antall barnevernssaker. Hun mener opplegget med at flere instanser skal jobbe tettere sammen og på tvers av hverandre kan virke forebyggende.

- Da vil man kunne gå inn på et tidligere tidspunkt og kanskje hindre flere tilfeller i å bli barnevernssaker, tror hun. Hun har stor tro på å kunne lykkes med dette arbeidet, men presiserer at resultatene ikke gir seg på kort sikt.

- Jeg tror vi trenger å styrke familieavdelingen. Den er lavt bemannet og sterkt presset. De ansatte får stadig flere tyngre saker. Et alternativ er å kanalisere noen av dagens ressurser i den retningen, mener Stølsvik.