Gå til sidens hovedinnhold

Bygger småhus på Nustad

Artikkelen er over 9 år gammel

Bamble kommune planlegger å bygge åtte boenheter for vanskeligstilte på Nustad Øst, sør for Kjærlighetsstien. Kommunen planlegger også å bygge 8-10 boliger for funksjonshemmede på Nustadjordet ved Nustad gård.

De åtte boenhetene er planlagt i området ved den gamle lærerboligen i skogen. Disse boligene er tenkt benyttet for målgruppa med rus og psykiatri-problematikk. Boligene skal bestå av samlokaliserte leiligheter kombinert med noen småhus, samt en personalbase.

– Første utkast til ny reguleringsplan for denne delen av Nustad i Langesund sendes nå ut på høring, sier rådmann Tore Marthinsen i Bamble kommune som er interessert i å høre folks synspunkter på planen.

I reguleringsforslaget for Nustadjordet og Nustad Øst, som er skogsområdet sør for Kjærlighetsstien, er det altså ikke planlagt for ordinært boligområde. Det er Bamble kommune som planlegger å bygge boliger for beboere med spesielle behov.

Stort behov

– Det har lenge vært et behov for flere boliger for vanskeligstilte. Planer for bygging av boliger for funksjonshemmede knyttet opp mot Nustad gård har også vært et ønske i mange år, sier rådmann Tore Marthinsen.

Marthinsen peker på at det er flere utfordringer i den nye reguleringsplanen. Blant annet er det ingen tvil om at trafikkstøy fra riksveien vil være merkbart for de som skal bo i de planlagte boligene.

I planarbeidet skal det utredes hvilke skjermingstiltak som kan være aktuelle. Det er planlagt en rundkjøring på Bambleveien, nederst i Nustadbakken, for å gi bedre trafikksikkerhet for utkjørslene fra Nustad boligfelt.

Rådmann Tore Marthinsen sier at området Nustad Øst og sør for Kjærlighetsstien ikke er noe enkelt område å bygge i, på grunn av en gjennomgående bekk og den høye fjellryggen mot øst.

Nustadjordet som er valgt til boliger for funksjonshemmede, vil være i nærheten av dagaktivitetssenteret på Nustad gård. Området er valgt fordi det ligger sentralt og like ved dagaktivitetssenteret. Dette gir mulighet for fleksibel bruk av personalet som er knyttet til boliger og dagaktiviteter.