– Fesjå og Asbjørnsen og Moe

Forsvarer Arne Lie kalte fotoseansen før retten var satt som fesjå, og ville ikke gjøre som aktor gjorde. Han karakteriserte også aktors prosedyre som en Asbjørnsen og Moe-historie. Altså som et rent eventyr, og kalte konklusjonene rene spekulasjoner.

Forsvarer Arne Lie kalte fotoseansen før retten var satt som fesjå, og ville ikke gjøre som aktor gjorde. Han karakteriserte også aktors prosedyre som en Asbjørnsen og Moe-historie. Altså som et rent eventyr, og kalte konklusjonene rene spekulasjoner. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Forsvarer Arne Lie benyttet muligheten til å komme med krasse karateristikker av aktoratet og deres påstand i retten torsdag. Og naturligvis var det langt mellom aktoratets påstand og forsvarets ønske om frifinnelse.

DEL

Aktor Kjetil Omholt stilte velvillig opp da pressen spurte om han kunne stå som han ville gjøre under sin prosedyre, slik at pressen kunne få et tilnærmet likt bilde av ham, som når han prosederte. Dette ville ikke forsvarer Arne Lie være med på.

– Det blir for mye fesjå for meg, var hans korte, men krasse kommentar.

Aktor Omholt lot seg ikke affisere av den bemerkningen, og lot bare fotograferingen gå sin gang, før han smilende konkluderte med at nå hadde vel pressen fått nok.

Eventyr

Den neste krasse karakteristikken forsvarer Lie kom med, var da han startet sin egen prosedyre.

– Det vi har hørt fra aktor i hans prosedyre, kan jeg best karakterisere ved å kalle det en skikkelig Asbjørnsen og Moe-historie, sa han bestemt.

Han underbygget påstanden i sin egen prosedyre ved å gi klar beskjed om at historien, som den tiltalte tidligere politimannen nå har gitt, stemmer godt overens med vitneutsagn og andre ting i bevisførselen.

Bør frifinnes

Lie gikk så videre i sin prosedyre, og brukte mye tid på å sannsynliggjøre at den historien tiltalte har fortalt, etter at han gikk bort fra sin første forklaring, godt kan stemme.

– Jeg ser ikke på noen måte at bevisførselen har brakt på det rene at det klienten min nå forteller, ikke stemmer. Jeg har snarere laget teorier som sannsynliggjør at historien faktisk samsvarer med bevisene, var hans klare melding til retten.

Han konkluderte med at hans klient bør frifinnes for tiltalens punkt 1, der han er tiltalt for å ha forlatt Linn Madelen Bråthen i hjelpeløs tilstand på Breviksbrua natt til 3. august i fjor.

– Når det gjelder den øvrige tiltalen henstiller vi til retten om å behandle klienten på mildest mulige måte, ba han.

Ikke samsvar

Forsvarer Lie var også meget tydelig på at vitnene som har forklart seg om det de så eller hørte den aktuelle natten, ikke har forklart seg helt likelydende.

– De viser bare hvor vanskelig det er å være vitne. Jeg mistenker ingen av vitnene for å ikke gjøre så godt de kan, men det er betegnelig at en av dem som ser ut til å ha tatt mest feil i hvor han så tiltalte og Linn på brua, er han som er mest trent i å gjøre observasjoner. Nemlig en polititjenestemann, sa Lie.

Han brukte disse påstandene til å ta luven av litt av aktoratets bevisførsel, som til de grader vektla vitneutsagnene.

Troverdighet

Avslutningsprosedyrene var en øvelse i å sannsynliggjøre om tiltalte er troverdig eller ikke. Aktor Omholt ga klar beskjed til retten i sin prosedyre om at han mener tiltalte ikke har troverdighet i det hele tatt.

– Vi mener det klart er bevist at historien hans ikke stemmer. Troverdigheten hans er etter vår mening lik null, sa han.

Forsvarer Arne Lie var litt mer forsiktig i sin tilnærming til temaet, men konkluderte med et spørsmål til retten.

– Kan det ikke tenkes at tiltaltes historie faktisk er den som stemmer? Det er nettopp det spørsmålet dere må stille dere først når dere skal vurdere denne saken, sa han.

Før 6. oktober

Tingrettsdommer Berit Nerva stilte flere spørsmål underveis i prosedyrene. Spørsmålene gikk tydeligvis på mulighetene for å ende opp i noe annet enn tiltalen faktisk går på. Men det ble aldri utdypet nevneverdig fra aktors side, annet enn at det mangler bevis for å stå på den opprinnelige tiltalen som politiadvkaten i Vestfold lfremmet.

Nerva og hennes meddommere vil nå gå gjennom saken i ro og fred, og dom er lovet å komme en elle rannen gang før 6. oktober. Nøyaktig hvor lang tid det tar, kunne hun ikke si torsdag.

Avventer dommen

Bistandsadvokaten til samboeren og familien til Linn Madelen Bråthen vil ikke si noe om hva slags krav de kommer til å fremme.

Niels-Christian Schelver Petersen vil heller ikke si noe om de faktisk kommer til å fremme erstatningskrav i det hele tatt, selv om det ligger i kortene at det er sannsynlig at det kommer et slikt krav.

– I første omgang vil vi avvente dommen. Først når vi ser den, vil vi avgjøre hor veien går videre, sa Schelver Petersen til PD etter at prosedyrene var ferdige på rettssakens siste dag.

Ikke enkelt

Saker med en tiltale som i denne saken, der det er snakk om at tiltalte har forlatt et menneske i ytterste nød, og for å ha avgitt falsk forklaring, har ikke så mange andre saker å sammenliknes med.

– Det er klart at sakens natur gjør at dette er ekstra vrient, sa bistandsadvokaten.

Familien skuffet

Han forteller også at familien til Linn Madelen Bråthen er skuffet over tiltalen og rettssaken. De hadde håpet at rettssaken skulle gi svar på hva som faktisk skjedde på brua den aktuelle natten.

– De tror fortsatt ikke på tiltaltes historie, og føler at de ikke har hørt noe nytt underveis, sier han.

Artikkeltags