Et notat med tittelen «Revisjon av reglement for godtgjørelser» dukket denne uken opp på kommunens offentlige postliste. Notatet er ment for medlemmene i godtgjørelseskomitéen - en komité bestående av alle gruppelederne i det nye kommunestyret.

Da PD ba om å få oversendt det (til da) offentlige dokumentet, svarte saksbehandler Torfinn Hillestad med en epost der det kort ble redegjort for at «dokumentene unntas offentligheten». Dette ble begrunnet med den mulighet offentlighetsloven gir til å unnta dokumenter som kan regnes som «intern saksforberedelse av underordnet organ».

Ved ny henvendelse til saksbehandleren begrunnet han valget om å bruke loven til å hindre offentligheten innsyn i notatet med at ordføreren ikke ønsker avisskriverier om saken før denne legges frem for formannskapet og kommunestyret. Nok en gang begrunnet med at det dreier seg om forberedende drøftinger.

Bård Hoksrud (Frp), som selv sitter i godtgjørelseskomitéen, har ikke sett det aktuelle notatet ennå. Men han reagerer på håndteringen av saken.

- Dette kunne godt vært offentlig. Jeg ønsker mest mulig offentlighet rundt saker, og skjønner ikke helt vitsen med å unnta dette. Det er bare dumt og fører til mye mer spekulasjoner. Det mistenkeliggjør oss og gjør at folk stiller spørsmålstegn ved hele prosessen.

Revisjonen av godtgjørelsesreglementet er aktuelt ikke minst på bakgrunn av ansettelsen av ny rådmann. Rådmann- og ordførerlønn har tidligere fulgt hverandre i Bamble kommune, og godtgjørelsen til politikerne i de større utvalgene og kommunestyret er regnet utfra ordførerens lønn. Da kommunens nye rådmann ble ansatt, ble hans lønn forhøyet, og dermed er også ordførerens lønn diskusjonstema. At de nyvalgte politikerne selv skal sitte og bestemme egen «lønn» er heller ikke Bård Hoksrud særlig glad for.

- Det er dumt at et nytt kommunestyre skal legge sine egne rammebetingelser. Dette burde vi tatt før valget og før nominasjonene i partiene. Men vi er litt skyld i dette alle sammen.

- Vurderte dere å avgjøre dette før valget?

- Vi vurderte å ta en runde på det, men gikk aldri inn i problematikken.

Godtgjørelseskomitéen skal møtes til mandag og ta stilling til de forskjellige løsningene som skal være skissert i det «hemmelige» notatet.