Høgenhei er som på Haukeli

På grunn av begrensningene i takhøyde i Høgenheitunnelen, er det bare de minste lastebilene som kan kjøre greit gjennom.

På grunn av begrensningene i takhøyde i Høgenheitunnelen, er det bare de minste lastebilene som kan kjøre greit gjennom. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Høgenheitunnelen har bare 4,10 meter som maksimal høyde. Det er 10 centimeter under normalen, noe som gjør at tungtrafikken som kommer fra ferga ikke kan benytte den korteste veien til E 18.

DEL

Denne problematikken vil gjerne Grenland havn og Transportbrukernes Fellesorganisasjon i Telemark (FT) ha gjort noe med.

– Vi vil veldig gjerne at Statens vegvesen ser på muligheten til å gjøre noe med dette. Høgenheitunnelen er en meget viktig ferdselsåre, og det bør la seg gjøre å få den maksimale høyden opp til 4,20. Det vil gjøre at vi klarer å få ledet tungtransporten fra ferga i Langesund den korteste veien til E 18. Det er jo en uttalt målsetning at tungtransport skal kjøre minst mulig på annet enn hovedferdselsårene, sier styreleder Simon Thorsdal hos FT.

Redusert risiko

I brevet som havnedirektøren og Thorsdal har skrevet til Statens vegvesen, slår de også fast at en økt maksimal kjørehøyde vil redusere faren for trafikkuhell og farlige trafikksituasjoner ved kjøring i tunnelen.

– De kjøretøyene som er på grensa på høyden, kjører ofte midt i veien for ikke å gå oppi lysarmaturene og vifteanlegget i taket, sier Thorsdal.

Avlaste på Ørviksletta

De peker også på muligheten for at en økning av kjørehøyden vil føre til at beboerne på Ørvik kan få noe mindre tunge kjøretøyer dundrende forbi. Thorsdal peker på at vegvesenet nå har god erfaring med å høvle seg ned i veidekke for å få større kjørehøyde, gjennom arbeidet som er gjort over Haukeli.

– Det bør la seg gjøre uten at kostnadene blir svimlende. Dette er viktig, slår han fast.

Artikkeltags