I utgangspunktet henger grunneieren seg ikke så veldig opp i at de faktisk overnatter på rasteplassen. Det er Statens vegvesen som eier selve rasteplassen, og der står det ofte vogntog og hviler. Det hender at det er bobiler som overnatter på det samme stedet.

– Men når jeg nå ser alt griseriet de har etterlatt seg, så lurer jeg på hvem det er som skal rydde opp. Er det sånn at jeg som grunneier må stå for det, noe som er veldig trolig, så hadde det vært utrolig fint om politiet kunne sørget for at de det gjelder blir fraktet hit så de kan gjøre ryddejobben, sier Sannes bestemt.Mandag ringte grunneieren til politiet og fortalte om følget som brukte rasteplassen som tilholdsted. Politiet dro bort til rasteplassen, og da var det ikke noen der.

Etter en kort stund kom den samme bilen som politiet hadde fått tips om brukte rasteplassen som tilholdssted, men da politiet ba dem om å rydde opp, nektet de som var i bilen for at det var dem som hadde forsøplet stedet. Politiet ba dem om å ikke oppholde seg der, og følget dro videre umiddelbart.Da PD var på Svartorkjær i går, var det fremdeles ingen som hadde ryddet opp i det aktuelle området. Det lå halvspiste brød, en mengde tom embalasje og gamle klær slengt rundt på et stort område inne i skogen. Ikke langt fra rasteplassen var det tydelig spor etter en leir.

– Vi har identifisert følget, og det er de samme rumenerne vi har observert overnatte på Grasmyr tidligere. Vi vurderer en anmeldelse for forsøpling, sier lensmann Åge Halvorsen.