Bamble kommune har seks kommunale barnehager. Til sammen er det rundt 80 ansatte i disse barnehagene, og for tida er det bare kvinner som bekler disse stillingene.

– Barnehagene i Bamble kommune er i dag en kvinnearbeidsplass. Vi har ingen faste mannlige ansatte per dags dato, skriver administrasjonen i et saksframlegg til Administrasjonsutvalgets møte i morgen.

Saksframlegget er det første skrittet mot det kommende utfordringsnotatet.

Viktig med menn

Skole- og barnehagesjef Kjersti Vevstad sier at det er viktig at barn også opplever menn i omsorgsroller, og at Bamble kommune fortsatt skal ha fokus på å få flere mannlige ansatte både i barnehager og i skolen.

I saksframlegget til administrasjonsutvalget har de listet opp forslag til flere tiltak for å sikre mannlige søkere til jobber i de kommunale barnehagene. De vil ha synlig og tydelig profilering av kommunens barnehager som attraktiv arbeidsplass for menn. De vil oppfordre flere menn til å søke samme barnehage og ønsker flere menn på samme avdeling. De vil at alle mannlige søkere skal innkalles til intervju og de ber om at barnehagene våger å ansette utradisjonelt.

– Dette er tiltak det er lett å stille seg bak, sier den nye kommunalsjefen.

Fem i de private

I de private barnehagene i Bamble er det til sammen fem menn ansatt.

Det er totalt fem private barnehager i Bamble, og totalt er det fem menn som jobber i dem for tida. Flinkest i klassen er Marthas hage, den nye barnehagen på Cocheplassen. Der har de to menn fast ansatt, og en mann som er i vikariat.

Det er også to av de private barnehagene som er helt uten mannlige innslag i personalet. Men det er ikke et bevisst valg. Alle jakter på menn.

Ønsker seg flere

Felles for alle de private barnehagene PD snakket med for å sjekke hvor mange menn de har ansatt, er at de ønsker seg flere menn. Stokkevannet barnehage har én mann ansatt. Vi snakket med ham mandag, og han var helt klar på at han ønsker seg flere menn i personalet. Solstua barnehage har én mann og Marthas hage har som nevnt tre. Der var det også helt klart at de jobber bevisst for å få inn flere menn i yrket.

Tirilltoppen barnehage og Grashoppa barnehage har ingen menn, men begge steder er det et ønske å få menn i personalet.

– Vi trenger begge kjønn i personalgruppa. Det er best både for ungene og de ansatte, var styreren i Tirilltoppen klar på.