For noe beredskapsfolk vet, er at det alltid handler om -når- og ikke om -om- det skjer en uventet, skadelig hendelse.

Det er brannsjefen i Bamble, Morten Meen Gallefos som er leder av beredksapsorganisasjonen IUA Telemark. Alle de 18 kommunene i Telemark er med i IUA, og samarbeidende organer som Grenland Havn og industrien er også representert i styret.

Jan Kristoffersen i Bamble kommune er leid inn i IUA i en 40 prosent stilling. Han er i tillegg tilknyttet sin ordinære stilling i Skjærgårdstjenesten i kommunen.

Full City

Jan Kristoffersen har tilegnet seg betydelig kompetansei beredskap og særlig innen strandrensing etter at han var i aktiv tjeneste under hele den lange perioden med opprydding etter oljegriseriet i kjølvannet av Full City-forliset utenfor Såstein i 2009.

Jan Kristoffersen ble også hyret inn av Yara som konsulent etter at det var sluppet ut 13,7 tonn fyringsolje i Frierfjorden 24. november i fjor. Da ble strandområdet langs hele Frierfjorden, ut Breviksstrømmen og langs Blekebakken i Brevik forurenset. Også dette oljegriseriet er det nå ryddet opp i.

Lang liste

– Vi tok tak i beredskapen vår i Telemark etter Full City. Vi har gjennomgått alle beredskapsplanene våre på nytt og lagt inn de forbedringspunktene vi opplevde vi trengte ut fra de erfaringene vi gjorde da, sier Morten Meen Gallefos som altså leder IUA Telemark.

Jan Kristoffersen viser fram den ene utstyrscontaineren som er ankommet brannstasjonsområdet på Sundby. Denne containeren skal fylles med 500 meter med oljelenser.

I den andre containeren som kommer, skal det oppbevares pumpeutstyr, bekledning til opprydningsmannskaper og annet materiell som trengs i en oppryddingsaksjon.

Til hele Telemark

– Disse containerne skal stå lagret i lageret vårt på Krankaia i Porsgrunn. Containerne og utstyret kan enkelt bli fraktet hvor som helst i Telemark når det skjer en hendelse av forurensende karakter. Vi har forbedret beredskapen vår, sier Jan Kristoffersen i IUA Telemark som altså har hovedbase i Bamble kommune.