Siden IUA Telemark ble overført fra Grenland Havn til Bamble kommune i januar 2012, har brannsjef Morten Meen Gallefos ledet den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning.

– IUA Telemark var frem til 2012 registrert som et eget foretak i Brønnøysundregistrene, og førte et separat regnskap for foretaket. På grunn av strukturelle endringer i Grenland Havn og økende arbeidsmengde, ble ledelsen av IUA Telemark flyttet til Bamble kommune, skriver Meen Gallefos i saksframlegget til formannskapsmøtet denne uka.

Setter krav

Den nye samarbeidsformen med Bamble kommune som kontor- eller vertskommune medfører ansvar innenfor ledelse, økonomi, administrasjon og materialforvaltning. Kommuneloven setter krav til samarbeidsordninger. Økonomiføringen til IUA i Bambles kommuneregnskap krever et formalisert kommunesamarbeid.

– Med bakgrunn i dette besluttes det å vedta IUA Telemark som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven paragraf 27, står det i forslaget.

Alle kommunene

For at IUA Telemark skal organiseres som et interkommunalt samarbeid etter paragraf 27 i kommuneloven, må kommunestyrene i alle kommunene i fylket fatte et likelydende vedtak som det politikerne i Bamble skal vedta denne uka.