Fredag morgen veltet en tankbil med bensin og diesel i tankene på Lannerheia. Da det ble klart at det lekket ut store mengder diesel, ble det interkommunale utvalget mot akutt forurensning koblet inn, og da det ble klart at det måtte en større opprydningsaksjon til ble nok en gang Jan Kristoffersen bedt om å ta ansvaret for oppgaven.

– Jeg ble koblet inn allerede på fredag, og har jobbet med saken helt siden da, forteller Kristoffersen.

11.600 liter

Det er ikke lite diesel som har lekket ut av tankbilen etter velten.

– Statoil opplyser at det var 12.000 liter diesel i tanken, og det var bare 400 liter igjen som ble sugd opp av tanken under bergingen. Det betyr at det er 11.600 liter som har rent ut i grunnen, forteller Kristoffersen.

Har kompetanse

Kristoffersen har bygget kompetanse i forhold til å rense opp etter slike lekkasjer. Ikke minst var opprydningsaksjonen etter Full City-katastrofen kompetansebyggende.

– Kristoffersen har også hatt ansvaret for opprydningen etter utslippene fra Yaras anlegg på Herøya for ikke altfor lenge siden. Han innehar stor kompetanse på området, sier brannsjef og IUA-leder Morten Meen Gallefos.

Han legger til at det er naturlig at det er IUA Telemark som kommer på banen i slike tilfeller som på Lanner.

Skaffer oversikt

Fra fredag ettermiddag har Kristoffersen hatt sugebiler fra Norsk Gjenvinning på plass for å suge opp diesel fra bekkefar og dammer i området.

– Vi har sørget for at 1500 liter diesel er sugd opp så langt. Vi har hatt døgnkontinuerlig vakt i området med sugebiler, for å sikre oss mest mulig mot spredning av diesel til tilstøtende vassdrag, forteller Kristoffersen.

Han peker også på at selv om de har fått opp 1500 liter diesel så langt, så er det langt igjen til de 11.600 literne som har lekket ut.

– Vi har rekvirert hjelp fra Multiconsult, som skal skaffe oss en bedre oversikt over forurensningen. De skal nok i gang med gravemaskin på stedet der tankbilen veltet først og fremst, så får vi se hvordan vi legger opp arbeidet etter det.

Mandag ble det gravd ned en oljeutskiller i en nærliggende myr for å få opp mer diesel.