Får ikke bygge nytt bolighus i Storgata

Bamble kommune godkjenner ikke søknaden fra Telemarkhus om å oppføre et nytt bolighus på den ubebygde tomta ytterst i Storgata i Langesund.