– Vanligvis pleier det å være en tre-fire unge som er interessert i å komme inn ved politihøgskolen fra Bamble. Så langt er det bare en kvinnelig student som har meldt sin interesse her i kommunen. Jeg har et sterkt ønske om at det skal komme flere. Studenter har lett for å søke seg tilbake til distriktet man er vokst opp i når man skal søke på jobber, og vi vil fryktelig gjerne besette stillingene i Bamble fremover, sier Walle.

Han har fått jobben med å gjennomføre de innledende intervjuene i forbindelse med opptak i Bamble, mens Svein Nøklegård har den samme jobben for Porsgrunn og Skien.

20 prosent nedgang

Han forteller at det er en generell nedgang i antall søkere i hele landet.

– Det opereres med tall på rundt 20 prosent nedgang i år, og det er ingen ønskelig situasjon. Det er vanskelig å få besatt stillinger landet rundt, og bare her i Bamble mangler vi per i dag tre ansatte. Det er ganske merkbart når vi har åtte stillinger totalt, slår han fast.

Enkelte steder i landet er mangelen på folk så prekær at man har tatt inn ufaglærte til politiyrket.

– Det kommer vi ikke å gjøre her i Bamble. Vi ønsker oss folk som er utdannet til politiyrket, sier Walle.

Plettfri vandel

For å komme inn på politihøgskolen, må man være norsk statsborger. Det er et krav at man har plettfri vandel, og man må ha førerkort klasse B.

Man må også fylle 20 år det året man tas opp til studiet. Man må ha god helse, og man må kunne svømme.

– I tillegg må man gjennom en fysisk test. Den er av en sånn karakter at alle med normalt god form klarer seg bra, forteller lensmannen.

Fristen er 4. desember.