Flere nye og teknisk fortreffelige løsninger for å samle og få opp olje fra sjøen kom på plass hos IUA Telemark onsdag. Mannskaper fra Bamble, Kragerø og Porsgrunn var samlet for å få opplæring i bruken av nyvinningene.

– Dette er helt klart en stor fordel når det gjelder beredskapen. Nytt og moderne utstyr er på plass, og det øker muligheten vår når noe skjer, sier Meen Gallefos.

Opplæring

Brannsjefen og IUA-lederen sier også at Kystverkets vilje til å sørge for at mannskapene totalt får opplæring og oppdateringer hele veien er viktig med tanke på den totale beredskapen.

– Når vi er ferdige med den interne opplæringen som de som er her i dag skal sørge for, vil over 100 mennesker som kan håndtere utstyret være klare til å rykke ut, sier han.

Leverandørene

Selv om IUA Telemark nå styres fra Bamble, har de fått plass til å lagre utstyret på Krankaia i Porsgrunn. Det var der det var trommet sammen til møte med leverandørene av utstyret onsdag, og representantene fra Grenland Havn og de nevnte kommunene fikk opplæring i bruk av utstyret.

– Dette var meget nyttig, og det er naturligvis fint å se at vi får på plass utstyr som er hensiktsmessig når vi må rykke ut neste gang, sier Meen Gallefos.

Fornøyd

Jan Kristoffersen er mannen som oftest blir kalt ut når IUA må på banen, og han var også veldig godt fornøyd med det nye utstyret han fikk testet onsdag.

– Det er en helt annen verden å jobbe med slikt utstyr, selv om vi håper vi slipper å bruke det, sa han.

Kystverket tar hele regninga

Kommunene i Telemark får forsterket beredskap i forhold til uventede forurensningshendelser når IUA nå rustes opp. Men det er Kystverket som tar regninga.

Kystverket laget en beredskapsanalyse som var ferdig i 2011. Den slo fast at noe av det viktigste som måtte gjøres var å styrke den kommunale beredskapen, gjennom de respektive IUA-ene. Det gjør Kystverket nå noe med, og onsdagens leveranse av utstyr og opplæring i bruken av dette er en direkte følge av dette.

– Kystverket operer nok litt som julenisse i denne sammenhengen, men alt handler om å styrke beredskapen, sa Magne Berg onsdag.

Stort løft

PD fikk ikke noe nøyaktig tall på hva det som IUA Telemark fikk i går koster, og heller ikke hva totalkostnaden over hele landet blir. Men at det er et stort løft for Kystverket er det ingen tvil om.

– Vi er nå på tur rundt om i hele landet. Totalt vil 29 IUA-er bli rustet opp tilsvarende det vi gjør her i Telemark nå. Det er klart det er et løft, men hva totalkostnaden blir, vet jeg ikke noe om, sa Berg.

Kommer mer

Selv om det var imponerende mye utstyr som kom på plass onsdag, kommer det mer etter hvert. Foxtail Mini, Elro slangepumper og Boombag lense er på plass, men Kystverket signaliserer også at det kommer mer, blant annet skal det komme en arbeidsbåt.

– Planen er at den også vil bli stasjonert her i Porsgrunn, men på henger så den blir enkel å dra med seg, sa Morten Meen Gallefos.

Og det ble også snakket om enda flere båter, og midler som kan dekke bruk av eksisterende båter, som for eksempel Skjærgårdstjenestens båter i Bamble, Porsgrunn og Kragerø.

Og det kommer mer utstyr i tida som kommer også. Til Telemarks beste, på Kystverkets bekostning.