Gå til sidens hovedinnhold

Ser på samhandlingsavtale

Artikkelen er over 9 år gammel

Politikerne i Helse- og omsorgsutvalget skal se på samarbeidsavtalen mellom kommunen og Sykehuset Telemark når de kommer sammen til uka.

Kommunalsjef Birgit Sannes og rådmann Tore Marthinsen råder politikerne til å slutte seg til avtalen på alle punkt.

Saken gjelder inngåelse av overordnet samarbeidsavtale og delavtaler mellom Bamble kommune og Sykehuset Telemark. Det skal inngås en overordnet rammeavtale og delavtaler om retningslinjer for innleggelse i sykehus, utskrivningsklare pasienter som må antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning, omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

Stor jobb

Både politikerne og administrasjonen har en stor jobb foran seg for å få full oversikt over hva Samhandlingsreformen betyr for kommunen, og hvordan den skal gjennomføres. Avtalen med sykehuset er helt avgjørende i så måte.

Interkommunalt

På enkelte områder jobber kommuner over kommunegrensene for å komme i mål med reformen. For Bambles del er det Kragerø, Drangedal og Siljan som er samarbeidskommunene. Det mest aktuelle å samarbeide om er nok de såkalte observasjonspostene, som enten kan ligge på Bamble sykehjem eller kanskje på Kragerø sykehus.