– Det er ikke vanlig at man kan finne varsel om oppsigelser i avisene før de det gjelder har fått skikkelig beskjed. Det skal være unødvendig å måtte saumfare avisa for å få med seg slike beskjeder, og det skal i alle fall ikke være nødvendig for dem det gjelder å få slike oppslag uten å være informert, sier Inger-Lise Sikkeland.

Hun er leder av Utdanningsforbundet Bamble, og hun hadde med seg hovedverneombud Roar Teigen og Ingrid Solberg fra Fagforbundet i Bamble. Sammen vil de uttrykke sin missnøye med oppsigelsesvarselet som ble presentert i tirsdagens PD.

Ny trend?

Alle tre er meget forundret over det som kom fram i forhold til mulige oppsigelser.

– Vi håper imidlertid ikke dette er måten kommunen har tenkt å håndtere slike saker på i fremtiden. Vi håper ikke vi her ser en ny trend i Bamble, sier Teigen.

Han understreker viktigheten av at de tillitsvalgte blir tatt med i slike prosesser på et meget tidlig stadium.

– Det er ingen som er i tvil om den vanskelige situasjonen kommunen er i, men da er det særdeles viktig med et godt samarbeidsklima. Da vil vi gjerne slippe slike saker som dette, sier hovedverneombudet.

Skjønner Dehli

De tillitsvalgte vil gjerne få sagt at de har forståelse for kommunalsjef Rolf Dehlis frustrasjoner over manglende bevilgninger, og de synes også det er riktig å sette fokus på saken.

– Vi vet jo at pengesekken snart er tom, og at det vil få konsekvenser. Derfor har vi bedt om møte med politikerne, slik at vi kan få klarlagt hvordan de tenker. Nå er det på tide at de står fram og sier hvordan de tenker i forhold til tjenestenivå. De må faktisk på banen og ta noen synlige avgjørelser. Da vet vi i alle fall hva vi har å forholde oss til. Men dessverre så er det sånn at vi ikke har hørt et pip fra politisk hold ennå. Vi får håpe det endrer seg nå, sier de tre bestemt.

Var orientert

Roar Teigen sier at han har snakket med lederen for ungdomsprosjektet, som ble pekt på som et prosjekt i faresonen.

– De ansatte i prosjektet er orientert om ståa, og de har fått beskjed om at det er usikkerhet rundt det, sier han.