Vil få klarhet rundt tigging

Ordfører Jon Pieter Flølo har fått mandat av gruppelederne til å se på politivedtektene og komme med forslag til nye. Dette kan blant annet føre til en innstramming i forhold til telting og forsøpling.

Ordfører Jon Pieter Flølo har fått mandat av gruppelederne til å se på politivedtektene og komme med forslag til nye. Dette kan blant annet føre til en innstramming i forhold til telting og forsøpling. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Ordfører Jon Pieter Flølo vil finpusse politivedtektene, og han ønsker blant annet å få inn muligheter til å begrense uønsket telting og liknende.

DEL

Både Porsgrunn og Kragerø har fattet vedtak som regulerer tiggernes muligheter ved at de er nødt til å møte opp personlig hos politiet for å si fra at de skal tigge, og hvor de har tenkt å utøve sin virksomhet. I Bamble regulerer ikke politivedtektene disse tingene i det hele tatt, men nå ønsker ordfører Jon Pieter Flølo å se nærmere på dette.

– Politivedtektene i Bamble ble vedtatt av politikerne i 1996, og godkjent av politiet i 1998. Det er faktisk på høy tid å se nærmere på disse nå. Og situasjonen rundt tiggingen i kommunen er naturligvis et tema i så måte, sier Frp-ordføreren.

Etter sommeren

Flølo sier også at selv om de nå begynner å se nærmere på disse vedtektene, vil det ikke bli politisk behandling med eventuelle endringer før etter somemren en gang.

– Da får vi blant annet med oss en evaluering av effekten vedtakene i Porsgrunn og Kragerø har hatt. Det kan det være mer enn greit å ha med seg før vi fatter et vedtak her, sier han.

Telting og forsøpling

Flølo sier at han for eksempel er opptatt av å få inn i de nye vedtektene klare regler for det som handler om telting og camping rundt om i kommunen.

– Vi har anledning til å begrense telting i umiddelbar nærhet av offentlige områder. Det må vi få enda tydeligere fram, slik at vi kan forhindre at dette skjer utenfor anviste områder, sier han.

Han er også veldig klar på at vedtektene skal gi klar beskjed om at forsøpling ikke er akseptabelt, og at vedtektene skal regulere dette.

– Dagens vedtekter har også klare klausuler på dette området, men det er bare fint å få dette enda klarere. Det skal være mulig å sanksjonere når noen forsøpler, uansett hvem det dreier seg om, sier ordføreren.

Kommunen selv

Han viser også til dagens vedtekter for å synliggjøre at kommunen selv faktisk også kan sanksjonere når politivedtektene brytes på enkelte områder.

– Det er på sin plass å vise til politiloven, som sier at kommunene selv har anledning til å håndheve politivedtektene når det gjelder å hindre tilgrising og slike ting. Kommunen kan til og med utnevne enkeltpersoner som har adgamg til å iverksette sanksjoner, til og med å utstede gebyrer for overtredelsene, sier Flølo.

Han utdyper at han for eksempel ser det som er fordel dersom noen kan få myndighet til å bortvise hvis noen telter ulovlig eller griser til i umiddelbar nærhet av offentlige områder.

– Men nå er mitt mandat å se nærmere på vedtektene, komme med mine forslag til fornyelse og legge fram en sak over sommeren, sier han.

Artikkeltags