For noen dager siden gikk naboene rundt Doktorodden ut og protesterte høylydt mot nærmest hemmelige planer om å opprette småbåthavn ved Doktorodden. Folkene i interimstyret for Ekstrand båtforening liker dårlig at saken har lekket ut, men når den nå en gang har gjort det, vil de understreke at de kommer til å jobbe knallhardt for å få på plass 70 nye båtplasser i Ekstrand.

– Hele kommunen skriker etter båtplasser, og vi som bor i området Ekstrand og omegn, har liten eller ingen mulighet til å få båtplasser i rimelig nærhet til hjemmet. Det ønsker vi å gjøre noe med, og det området det er snakk om her, er allerede ferdig regulert til båthavn, sier Geir O. Tveit fra interimstyret.

«Fant» reguleringsplanen

Reguleringsplanen han sikter til, er 30 år gammel. Like fullt er det den som gjelder, så lenge det ikke er laget en ny reguleringsplan for området.

– Vi kom på en måte over denne gamle reguleringsplanen, og vi føler bare at vi er nødt til å benytte oss av den. Vi er litt overrasket over at de nærmeste naboene går så sterkt ut mot planene våre. Så langt vi har brakt på det rene, har alle sammen kjøpt husene etter at reguleringsplanen var et faktum. Faktisk så vet vi at for et av husene var det aktører som ikke ville være med å by, nettopp fordi reguleringsplanen med båthavn ligger der, forteller Tveit.

En berikelse

Da naboene var ute i PD og kritiserte planene, var de tindrende klare på at en båthavn vil forringe miljøet ved Doktorodden. Det er over hodet ikke interimstyret enige i.

– Det vil tvert imot være en berikelse for området. Det er ikke mye aktivitet langs kyststripa akkurat i dette området, og dersom vi får gjennomslag for båthavn der, vil det skape en positiv aktivitet i området. Vi skal også gjøre alt vi er i stand til for å unngå at båthavna og opplagring av båter skal bli til sjenanse for noen, forteller Tveit.

Han nevner for eksempel at de skal rigge til med stativer for master på land, slik at de må tas ned av båtene. På den måten vil det ikke være sjenerende støy fra tauer når det blåser.

Han legger også til at det vil komme til å være organisert vakthold ved den nye båthavna, noe som også vil være en trygghetsfaktor for dem som bor i området.