Han er fortsatt under akutt behandling.

Vogntoget, som trolig er svenskregistrert, skal ha vært på vei i sørgående retning i Bambletunnelen, da han plutselig måtte bremse kraftig opp. Deretter skal vogntoget ha brast inn i tunnelveggen på motsatt side av veien, før det skal ha stoppet i tunnelveggen i egen kjørebane.

Det er store materielle skader på vogntoget, og deler av tunnelveggen har rast ut.

Noen personbiler skal ha fått mindre materielle skader, men så langt PD kjenner til skal ingen av bilførerne ha pådratt seg skader.

Statens vegvesen melder at det nå er omkjøring via fylkesvei 354 over Breviksbrua og Høgenheitunnelen. Biler høyere enn 4,10 meter må benytte rv 36, fv 356 og fv 353 rundt Frierfjorden. Kollisjonen har ført til at veggen i Bamble-tunnelen er skadet og stengningen vil vare inntil videre.