Ifølge P-sjef i Porsgrunn kommune, Mariann Stoltenberg nesten halverte antall parkeringsbøter seg i 2020, målt opp mot året før. Antall ileggelser totalt i 2020 endte på 1926, mot 3316 (1229 parkeringsgebyrer og 2087 kontrollsanksjoner) i 2019. Stoltenberg mener nedgangen har en naturlig forklaring, da langt færre brukte byen enn normalt, og at det til enhver tid var flere ledige parkeringsplasser spredt rundt om.

– Flest ileggelser er gitt de månedene landet var åpent. Det vil si januar og februar, opplyser P-sjefen.

1926 bøter skrev Porsgrunn kommune ut i 2020, et snitt på litt over fem bøter per dag.

De fleste av de 585 parkeringsgebyrene (av totalen på 1926) ble gitt ut som følge av parkering forbudt-overtredelser, parkering i soner hvor parkering er forbudt og for nærme veikryss. Hva gjelder de 1341 kontrollsanksjonene, ble det gitt flest bøter hvor det manglet p-skive, parkering ut over makstid og manglende billett, opplyser Stoltenberg.