– Vi er på vei for å ta praten nå, smilte PBBL-direktør Morten Borge på vei opp trappa i teknisk bygg i Rådhusgata.

Han var sammen med teknisk sjef Knut Rugtvedt og prosjektleder Espen Møller fra boligbyggelaget, og Lars Gabrielsen og Jan Erik Martinsen fra Børve Borchsenius Arkitekter.

Som tidligere omtalt ba arkitektene om forhåndskonferanse for prosjektet på den gamle sykehustomta for to uker siden, på vegne av utbyggerne. Torsdag var det duket for konferansen.

– Vi har jobbet mye med løsninger som tar hensyn til både reguleringsplanen og omgivelsene. Vi mener nå at vi har et flott prosjekt på gang. Det blir spennende i fortsettelsen, sa Borge for fjorten dager siden, da de ba om forhåndskonferansen.

400 millioner

Boligprosjektet på St. Joseph-tomta er stort. Borge røper at de ser for seg å bygge mellom 70 og 80 boliger på tomta. Det vil si at de ser for seg å selge boliger for rundt 400 millioner i prosjektet.

Allerede har utbyggerne brukt mye penger på tomta. De har revet det gamle sykehuset. Norsk Saneringsservice rev og fjernet 5500 kvadratmeter gammel bygningsmasse. Bare riving og fjerning av dels spesialavfall har kostet 8-9 millioner.

Da vi snakket med Borge i mars i år, rett etter at det gamle sykehuset var revet, forklarte han at de så for seg at det blir bygg med tre etasjer i bakken opp mot Jonsokgata. Mot Aallsgate blir det fem etasjer, samme som det var på sykehuset. På platået, det nordøstre hjørnet mot krysset Aallsgate og Olavs gate, skal det ikke bygges noe. Der blir det et slags torg.

Olavs gate Utvikling AS

Morten Borge er daglig leder og styreleder i Olavs gate Utvikling AS, som eies av PBBL Prosjekt og Heimgard Bolig med 50 prosent av aksjene hver. Olavs gate Utvikling eier igjen Olavs gate Utbygging AS. Det har lenge knyttet seg stor spenning til hva utbyggerne bestemmer seg for å bygge på tomta. Nå nærmer det seg veldig at vi skal få se det.

– Vi har jobbet masse med den nye skisseplanen, ikke minst for å tilpasse den til reguleringsbestemmelsene. Planen har vært bearbeidet gjennom høsten, og nå har vi et ferdig skisseprosjekt. Det er naturlig å ha en gjennomgang med kommunen før vi går inn i et forprosjekt. Vi ønsker oss å få gjennomført forprosjektet snarest mulig, slik at vi kan få sendt en rammesøknad. Målet er å få sendt rammesøknaden før året er omme, forteller Borge.

I løpet av våren

Rammesøknaden må gjennom kommunal behandling, noe som alltid tar en del uker.

– Vi håper behandlingen av rammesøknaden vil gå greit. Vi ønsker å komme i gang med byggingen av dette prosjektet. Vi har et lønnlig håp om at vi vil være i gang på tomta i løpet av våren, sier PBBL-direktøren.

Så langt har utbyggerne holdt alle skisser og andre kort tett til brystet. I forbindelse med anmodningen om forhåndskonferanse har Børve Borchsenius Arkitekter, som ansvarlig søker, lagt ved en enkel skisse av tomta, med omriss av bygningsmassen og uteområdet på tomta.

– Når vi får vært gjennom forhåndskonferansen og går inn i forprosjektet, så vil vi vise fram mer av planene vi har, sier Borge.