– Vi kan ikke fatte og begripe hvorfor det skal være unntatt!

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Porsgrunn, Astrid Danbolt, hadde én spesiell kampsak da hun møtte i kommunens administrasjonsutvalg torsdag. Dette er utvalget der tillitsvalgte møter formannskapet, politikerne som er arbeidsgiverne for 3000 ansatte i kommunen, blant dem rundt 800 medlemmer i Utdanningsforbundet.

Samarbeid og tillit mellom lærerne og kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS brøt fullstendig sammen med lærerstreiken i fjor, og det er lønnsforhandlinger som var tema også i administrasjonsutvalget torsdag.

Danbolt etterlyste et mandat som KS har hevdet å ha, men som Utdanningsforbundet fortsatt ikke har funnet.

KS gir ut et debatthefte, et sentralt dokument for arbeidsgivernes beskrivelse av situasjonen i kommunene, og et viktig dokument for premissene for lønnsforhandlingene.

Rådmannen la torsdag fram Porsgrunns svar på debatthefte 1 og opplyser at hvert år inviterer KS kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til mandatet for lønns- og avtaleforhandlinger og andre dagsaktuelle temaer. I år sender KS ut to debatthefter.

Del 2 er unntatt offentlighet, og ble torsdag behandlet bak lukkede dører.

Danbolt gikk løs på hemmeligholdet og kommenterte at ordføreren ikke engang har svart på en henvendelse.

– 11. januar sendte vi ut forespørsel til ordfører og gruppeledere om hvordan dere har tenkt å behandle debattheftet. En ordfører som normalt svarer før vi er ferdig med å stille spørsmålet har ikke svart, sa Danbolt.

Hun sa at «en vesentlig del handler om tillit».

– Hvordan mener dere at dette bygger tillit, spurte Astrid Danbolt.

Utdanningsforbundet gikk i streiken i fjor ut med at «aller helst vil vi stå i klasserommet, men vi har ikke noe annet valg enn å streike. Når lærerne er lønnstapere for sjette år på rad, er vi nødt til å sette ned foten».

I administrasjonsutvalget gikk Aps gruppeleder Lillian Elise Esborg Bergane ut mot Utdanningsforbundet og sa at «jeg synes det er underlig at spørsmålet kommer».

– Ansatte har ikke rett til å delta i arbeidsgivers behandling. Vi har absolutt en hjemmel til å gjøre dette og det er helt klart en del av forhandlingsspillet, sa Bergane.

Rødt støttet lærerne.

Danbolt gjentok at hun hadde bedt om svar på hva som bygger tillit.