ØP har tidligere skrevet at beboere langs jernbanen fra Skalleberg til Kaupang må holde for ørene når togene passerer nærmere 40 ganger i døgnet. Lokførerne er pålagt å tute for å øke sikkerheten over de usikrede planoverganger, noe som skremmer både folk og fe.

Les saken her: Togtuting i hytt og vær

Sikkerhetsmessige årsaker

«Helt åpenbart har NSB fått enten nye togførere eller nye retningslinjer fordi det nå tutes over en lav sko, og nattesøvnen blir ødelagt. Jeg bor relativt langt unna togsporet, men har likevel masse problemer med sirener fra toget. Skal dette fortsette, så har man å gjøre med et gedigent miljøproblem», var spørsmålet Arbeiderpartiet har fått fra en beboer, og som var bakgrunnen for Løsnæs interpellasjon.

– Så vet vi at det er av sikkerhetsmessige årsaker at togførerne er pålagt å gi signal når det passeres overganger. Det er sjølsagt en trygghet, men det er ikke vanskelig å forstå innbyggeres frustrasjon over ødelagt nattesøvn. Spørsmålet må bli; er det noe Larvik kommune kan påvirke slik at sikkerheten beholdes, men innbyggeres nattesøvn i mindre grad berøres, var Turid Løsnæs spørsmål til ordføreren.

Har tatt tak

Ordfører Rune Høiseth sa i sitt svar at helsevern i Larvik kommune har tatt tak i saken.

– De er i kontakt med både Bane Nor og Fylkesmannen. Det er flere sider ved denne saken. På den ene siden er sikkerhetshensyn ved overganger og på den andres siden sterk støy for de som bor langs banen. Disse rapporterer om støyplager ved tuting som går utover nattesøvn.

– Saken er i prosess og vi kommer tilbake med informasjon så snart det er mere avklart hva som kan gjøres for å redusere de negative konsekvensene for de som bor langs banen, sa Høiseth i sitt svar.