Petter Øygarden har vært i Skien og uttalt seg om byutvikling i Porsgrunn kontra Skien. Han sier til TA at Skien er «skikkelig». Porsgrunn derimot er mer «brød, sirkus og rølp». Ordet rølp kan forbindes med så mangt. Det er et belastet uttrykk. Men vi får stole på Øygarden når han sier at det var positivt ment. Han viser til industriarbeiderkulturen og det litt mer uhøytidelige preget som Porsgrunn har.

Siren Johnsen mener imidlertid det er nedsettende å si noe sånt om Porsgrunn. Lokalpatriotisme er bra. Det skaper engasjement. Når noen sier noe om Skien kontra Porsgrunn blir det alltid debatt. Det er flott med litt temperatur.

At Siren Johnsen tolker uttalelsen fra Øygarden så bokstavelig kan nok ha en sammenheng med at hun ikke er like imponert over alle byggeprosjektene som Petter Øygarden har fått lov til å sette i gang.

Øygarden sier at han har respekt for Skiens historie og kultur. Vi antar at det samme gjelder for Porsgrunn, der hans verk som kjent ennå ikke er fullført. I så fall kan vi glede oss til fortsettelsen, men konstaterer at ikke alle har vært like fornøyde med det han har bidratt til så langt. At han bruker betegnelsen «brød, sirkus og rølp» om Porsgrunn skal vi alltids kunne tilgi. Slik han forklarer sin tolkning av uttrykket i gårsdagens PD, er vi tilbøyelig til å være enige. I hvert fall hvis det brukes til å fremheve forskjellen mellom Porsgrunn og det litt mer skikkelige og pregløse Skien.