Fylkeskommunen vurderer å innføre forbud mot elevers bruk av Facebook i skoletiden. Et slikt forbud vil også ramme Porsgrunn videregående skole. Det er mulig Facebook fører til at enkelte elever blir distrahert. Men vi tror ikke et forbud er noen god løsning.

Skolene må være mer opptatt av hva elevene bør bruke tida til enn hva de ikke skal bruke tida til. Dette skjer gjennom motivasjon og et godt læringsmiljø. Et slikt miljø et helt umulig å skape med stadig flere forbud trædd nedover hodene på elevene. Det hører også med til historien at Facebook kan være nyttig i undervisningen. Uansett tviler vi på om misbruk av mediet er et så stort problem som enkelte lærere vil ha det til. Vi konstaterer også at det hersker en vidt forskjellig oppfatning blant lærerne.

Skolene bør i stedet oppfordre elevene til å bruke sosiale medier på en fornuftig måte, i stedet for å skape en kunstig forbudssone. Sosiale medier er en del av virkeligheten. Da blir det feil å stenge ute virkeligheten på en skole som skal forberede elevene til det virkelige liv der de selv skal bidra til å utvikle samfunnet videre.

Forbudslinjen har vært brukt før i skoleverket, med vekslende hell. Ofte kunne forbud vært droppet og byttet ut med oppfordring til sunn fornuft. De fleste elevene prøver å gjøre sitt beste. Mange av dem vil oppleve det som fornærmende om skolens ledelse og skolens eiere skal komme med pekefingeren og detaljstyre hvilke nettsider man kan gå inn på. Noe av det samme prinsippet gjelder i arbeidslivet. Det er en selvsagt ting at private gjøremål og fritidssysler legges til fritiden.

Derfor er vi motstandere av et Facebook-forbud, men verktøyet må brukes med fornuft.