Hedret ute, men ikke hjemme

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Motstandsmannen Kjell Staal Eggen (1919-1999) ble for krigsinnsatsen tildelt den britiske King's Medal for Courage in the Cause of Freedom. Kommende tirsdag tildeles han den offisielle israelske utmerkelsen Righteous Among the Nations. Begge priser tildeles personer som med fare for sitt eget liv hjalp andre i krigsårene. For to nasjoner som henholdsvis vant krigen, og mistet seks millioner mennesker i nazistenes jødeforfølgelser, er Staal Eggens innsats så betydningsfull at de ærer ham høytidelig. Her hjemme har han ikke fått noen utmerkelse. I stedet kom han på kant med sine egne fordi han valgte å være brutalt ærlig om detaljer som ikke tjente glansbildet av norsk motstandsbevegelse. Derfor er det lett å tenke at Staal Eggen ikke har fått noen utmerkelse fordi han gjorde seg upopulær.

20. juni 1946 ble det gjort et vedtak i Hjemmestyrkenes råd som bestod av representanter for hjemmestyrkene, etterretningsorganisasjonene og sivilorganisasjonen. Rådet bestemte at «de ikke skulle innstille medlemmer av sine respektive organisasjoner til individuelle norske dekorasjoner». Begrunnelsen var at det «alltid vil være urettferdig og uheldig å gradere den enkeltes innsats. Medlemmer av Hjemmefrontens organisasjoner arbeidet for samme sak under noenlunde like forhold». Rådet ba i stedet om at de som falt for landet ble innstilt til Krigskorset post mortem. Dette vedtaket har vært gjeldende norsk praksis. Unntaket er folk som deltok militært. De har fått militære dekorasjoner, blant dem Kompani Linge-medlemmer.

I fjor nedsatte Forsvarsdepartementet en kommisjon som 70 år etter krigen skal se nærmere på om det er grupper eller enkeltpersoner som er forbigått i vurderingen av innsats under krigen. Da vil vedtaket fra 1946 bli etterprøvet for å justere mulig urett. Mange av krigsheltene dette gjelder er borte, blant dem Kjell Staal Eggen. Fortsatt mener fagtunge miljøer i Norge at det ikke fins noen «hjemmel» til å dele ut utmerkelser til motstandsfolk som han, men de tar til etterretning at ulike land har ulike måter å hedre krigsinnsats på. Derfor hedres han ute, men ikke hjemme. Det vil være underlig om den nye kommisjonen kommer til at det ikke finnes personer eller grupper som er oversett eller forbigått i løpet av 70 år. Mens vi venter, gratulerer vi familien Eggen med den nye utmerkelsen.

Artikkeltags