Av og til kan politisk hestehandel få de underligste utslag. Som for eksempel at noen partier setter politisk prestisje i å få sine folk inn i kontrollutvalget. Dette har vi opplevd her i Porsgrunn denne høsten.

Vi snakker altså om det utvalget som skal kontrollere makta og sørge for at bystyret gjør jobben sin. Hvis noen utvalg burde være blottet for politisk prestisje og maktkamp, så er det vel nettopp dette.

Like fullt har partiene KrF, Ap, Høyre og Frp samarbeidet om fordelingen av posisjoner, et samarbeid som ender med at det den såkalte posisjonen sitter med fire av fem representanter. Ser vi bort fra Frp som et posisjonsparti, er det like fullt et flertall.

Det betyr at de som trumfer gjennom vedtak i bystyret kan være trygge på at det er deres egne politiske avskygninger som gransker dem.

Vi har altså fått en politisk hestehandel som ender med at bukken får passe havresekken. Vi har full tillit til de som er valgt inn i kontrollutvalget. Det er ikke det som dette handler om. Derimot ser vi at det kan svekke kontrollutvalgets troverdighet og anseelse. Det er da også dette et eget etikkutvalg har advart mot. Når dessuten det politiske flertallet nekter å bøye av for presset fra blant andre venstre, så er det grunn til å ane ugler i mosen. I bystyret torsdag demonstrerte blant andre Ap at de ikke ville lytte til advarsler om at dette kan svekke kontrollutvalgets anseelse.

Det synes vi er trist, spesielt med tanke på at kontrollutvalget de siste årene har fått en stadig viktigere og mer aktiv rolle i porsgrunnspolitikken.