Gå til sidens hovedinnhold

Slår til mot mobil i bil

Artikkelen er over 17 år gammel

Forbudet mot håndholdt mobiltelefon i bil ble nærmest møtt med hånlatter da det ble iverksatt for et par år siden. Mange trodde nok at dette ville bli en sovende paragraf, i likhet med så mange andre lover og regler som er klekket ut i departementet og vedtatt i Stortinget. Men nå setter Grenland politistasjon og UP alle kluter til for å ta et oppgjør med ulovlig mobilbruk. Like før helga ble det hver åttende bilist, 25 i tallet, tatt med telefonen i hånda. For disse vanket det en bot på tusen kroner.

Alt som tar konsentrasjonen fra bilistene er per definisjon trafikkfarlig. Sett i forhold til dette utgangspunkt, er et forbud mot mobiltelefon helt riktig. Likevel blir det et kunstig forbud. Bilister mister like mye fokus når de skifter radiostasjon eller bytter CD i anlegget. Og hva med røyking eller spising under bilkjøring, blir snart også dette forbudt? Sett i et slikt perspektiv blir mobilforbudet vanskelig å forsvare. Årsaken til at mobiltelefonen rammes av et forbud er selvsagt at det er en forholdsvis ny innretning.

Bilistene er blitt vant til nye forbud. Det vakte ramaskrik den gangen bilbeltepåbudet ble innført. I dag er det ingen som diskuterer om dette er et fornuftig tiltak. Alle er inneforstått av at i trafikken, som koster så mange liv og tynger samfunnet med milliarder i sykehusopphold, må være underlagt streng regulering. Det viser seg at bilister ikke vet sitt eget beste. Spørsmålet er da om samfunnet skal banke oss i hodet med sunt bondevett.

Forbudet mot håndholdte mobiltelefoner blir oppfattet som et utslag av en formynderholdning. Det fremstår som et søkt påbud, fordi man samtidig unnlater å slå ned på andre uvaner som bilistene har lagt seg til _ og som ikke er underlagt en lovregulering. At politiet nå har valgt å slå til mot dette med full tyngde, er noe vi bare må ta til etterretning.