Han har i flere år prøvd å få Porsgrunn kommune til å gjøre noe med brøyteordningen i Olavsgate. Slik det er nå, blir all snøen fra veien lempet over til beboerne på hans side av gata, fra nummer 4 til nummer 20. Fortauet blir heller ikke brøytet på den siden, hvilket betyr at beboerne sliter med å komme seg inn og ut av eiendommene sine både til fots og med bil.

– Før helga sto alle langs hele veien og gremtes over all snøen, for det blir ekstra mye arbeid for oss. Noen har jo snøfresere, men de aller fleste måker med metallspader. Og den isen og snøen som kommer over fra veien, er ofte steinhard, sier Bakken.

– Og de bilene som står parkert langs veien fordi boligen ikke har oppkjørsel, blir måkt inne. I går så jeg en som brukte 3-4 timer på å måke ut bilen, mens på andre siden er det ingen biler.

På motsatt side av veien blir det derimot alltid brøytet. Bakken syns dette er rart, i og med at ingen av beboerne på den siden er avhengig av tilgang til veien.

– Ett av fortauene må måkes, men hvorfor akkurat det? Det er ikke logisk at det fortauet som blir brukt mest, er det som fylles opp med snø fra brøytebilen.

Den siste uka har beboerne i Olavsgate igjen vært nødt til å bryte seg gjennom haugene med snø som fylte hager og oppkjørsler.

– Jeg kan ta den treningen, men man kan ikke være gammel og skrøpelig skal man bo i gata her. Da må man ha allierte. Jeg husker det var en gammel mann som bodde her for noen år tilbake. Han var helt avhengig av bil, så han ble jo innestengt i flere dager, forteller Bakken.

Vil ha svar

Siste runde Bakken hadde med kommunen om brøytinga av Olavsgate, var i desember 2021. Da spurte han om grunnlaget til at kommunen velger å måke den siden av veien som ikke er direkte tilknyttet noen husstander.

– Det finnes langt større problemer her i verden, men dette er fortsatt en stor irritasjon for husstandene med inn- og utkjørsel her, sier Bakken.

– Dette har vært en langvarig konflikt med kommunen, men jeg har ikke fått noe ordentlig svar.

Tidligere driftsleder for vei i Porsgrunn, Bjørn Roger Aanesen, svarte på den opprinnelige forespørselen:

«Vi brøyter motsatt side av Olavsgate hele vegen slik at myke trafikanter skal krysse veg minst mulig og kunne gå på en side, den siden du refererer til er derfor snøopplag. Avkjøringer til offentlig veg er eier av avkjøring sitt ansvar iht. til veglova. Vi kommer ikke til å endre rodeoppsett pr nå, men disse er jevnlig opp til vurdering og evt. endringer.»

Aanesen presiserte i senere e-poster at ifølge vegloven må eiere av eiendommer tåle skade og ulemper som følger ved «normalt og forsvarlig vintervedlikehold av vei».

Men Bakken forstår fortsatt ikke hvorfor ikke gaten på motsatt siden kan ta de ulempene når det ikke er noe inn- og utkjørsel der.

– Ja, man må ta hensyn til myke trafikanter. Men hvorfor kan ikke de bare gå på vår side av veien?

PD vil komme tilbake med tilsvar fra kommunen.